In Stock

Maskinkult 60+ mm

175 krpr tonn/inkl. mva

Kan anvendes som oppfylling i grunnen, forsterkningslag for vei, fyllmasse og drenering.
Egnet til oppfyllingshøyder hvor behovet er å fylle over over 30 cm.
Ikke egnet for å spa i for hånd, det krever maskin.
Kubikkmeter: m3
Tonn: tonn
0 kr
Kategori: