Proff

Grus og steinprodukter til en rekke bruksområder innen bygg- og anleggsbransjen.

Vi ønsker å være en effektiv samarbeidspartner på levering og mottak av masser, slik at du kan bruke tiden din på å produsere.

Salg av masser

Vi leverer alle fraksjoner av sand og pukk:

Ved vårt anlegg tar vi per i dag imot ren sprengstein.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med en effektiv mottaksprosess.

Transport

Vi kan bistå med transport av masser ut til dine anlegg og prosjekter, samt henting av ren sprengstein til mottak.

Sekklevering

Ved ugunstige plasser for tipp av masser kan levering av masser i sekker være en god løsning. Vi leverer ferdig lastede sekker på anlegg eller du kan selv hente ferdig lastede sekker i vårt pukkverk.

Handlekurv Lukk